EMPRESA-CONSTRUCIÓ-SABADELL

Estudi d'arquitectura a Sabadell

Àrea tècnica, amb un estudi d'arquitectura a Sabadell per a la gestió de pro-jectes i tramitació de llicències

L'Àrea tècnica de CONSTRUMASTER 2000 es compon d'un estudi d'arquitectura a càrrec de Joan Vinuesa Bueno, arquitecte superior col·legiat al Coac amb nº 30.070/5 des de l'any 1998, postgrau en urbanisme des de l'any 2008. Joan Vinuesa compagina l´estudi amb l'activitat d'arquitecte municipal de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

A l´estudi d´arquitectura a Sabadell treballem amb:

 

Projectes bàsics i executius, tant d'obra nova com de reforma d'habitatges, façanes, cobertes…
Tràmits i sol.licituts de llicències d´obres majors, menors i comunicacions.
Cèdules d´habitabilitat.
Certificació energètica dels edificis.
ITE
(Inspecció Tècnica d´Edificis). Legalitzacions i projectes d´activitats.
Parcel.lacions i projectes de divisions

Empresa acreditada i homologada

Construmaster 2000

  Carrer de la Lusitània 24,
Sabadell, 08206, (Barcelona)

  93 710 36 35

  676 99 73 73

Horari d´oficina

Àrea de Producció (F. Javier)
De dilluns a divendres de 9:00 a 21:00 hores
Àrea Tècnica
De dilluns a divendres de 17:00 a 19:00 hores